RUMICARE

RUMICARE je bachorový pufr s dlouhodobým účinkem, který se projevuje postupným uvolňováním jeho jednotlivých složek sestávajících se 6 zdrojů. Na rozdíl od hydrogenuličitanu sodného (soda) se jedná o tzv. alkalizér, který absorbuje kyselinu a zvyšuje pH. Používá pro zajištění stability bachorového prostředí v rozmezí 5,6 - 6,2 pH.

Obsahuje zchutňovadlo v podobě extraktu ze sušených bylin a sušené kvasnice.

Dávkování:

Dojnice 100 – 200 g/den/kus
Výkrm skotu 75 – 150 g/den/kus
Telata 50 g/kus/den