Intramineral Zinc Powder premix, organický zinek v sypké formě

  • Účinný proti průjmům a dyzenterii
  • Kompenzuje ztrátu glukózy a mikroprvků
  • Výsledky jsou patrny během několika dní
  • Stimuluje růst, zlepšuje konverzi
  • Jednoduše vstřebatelný
  • Zvláště vhodný pro selata po odstavu, oslabená selata a prasata ve výkrmu

Intra Mineral Zinc POWDER je koncentrovaná směs energetických zdrojů, elektrolytů, vlákniny a zinku, které pomáhají udržovat vysoké produkční parametry a dobrý zdravotní stav zvířat. Především je vhodný k předcházení a účinné léčbě průjmů bakteriálního původu - tedy dyzentérie, coli infekcí, klostridiových infekcí. Dále je využíván k obnovení resorpčních schopností střevní sliznice, k regeneraci klků po prodělaném onemocnění/i při patogenním působení rota či koronavirů/ a v neposlední řadě k odstranění toxinů, jakožto produktů působení patogenních původců onemocnění. Intramineral Zinc Powder lze dále využívat jako preventivní nástroj k udržení optimálního fungování střevního epitelu, rovnováhy střevní mikroflóry a k stimulaci růstu. Stimulace růstu a optimalizace metabolismu je u této sypké formy zinku obzvláště efektivní a systémová.

Z výše uvedeného je patrno, že tento výrobek může zásadním způsobem ovlivnit chovatelské výsledky a výraznou měrou tak přispět k vyšší rentabilitě chovu prasat. To vše pak nabývá na důležitosti, uvážíme-li, jak častým typem onemocnění jsou poruchy zažívacího ústrojí prasat v dnešních velkochovech a jaký je podíl nákladovosti chovu prasat na krmivech.

Funkce Selenu

Výrobek Intramineral Zinc Powder působí synergicky všemi svými složkami. Kromě vlastního působení zinku se na účinku podílí aminokyseliny/lysin, metionin/ a struktura chelátové vazby. Dále elektrolyty, energetická složka a lignocelulóza. Zinek působí inhibičně na bakterie a zabraňuje jejich uchycení na střevní sliznici. Dále je velmi důležitý pro rychlé vyhojení střevní sliznice a pro své protizánětlivé účinky. Proto je velmi účinný při potírání dyzentérií, coli a klostridiových infekcí, jejichž původci působí na povrchu střevního epitelu. Volné aminokyseliny podporují zpětnou resorpci vody ve střevě. Chelátová vazba se podílí na rychlém odvodu toxinů z těla zvířete. Elektrolyty navracejí střevnímu epitelu schopnost vstřebávání živin. Lignocelulóza přidávaná do Intra Mineral Zinc Powder zvyšuje koncentraci vlákniny a podstatně zlepšuje konzistenci výkalů. Neobsahuje mykotoxiny, neváže živiny, stimuluje střevní klky a zvyšuje aktivitu enzymů. Díky kapilárním účinkům nerozpustné vlákniny jsou trávicí tekutiny rozptýlené rovnoměrně ve směsi, čímž optimalizují stravitelnost živin.

Použití Intramineral Zinc Powder

V Evropské unii existuje zákonem předepsané maximum pro minerály poskytované v krmivu (podle zákona o krmivech).
Obsah zákonem povoleného maximálního množství zinku

Maximálně (mg/kg krmiva)
Zinek
Selata (0-12 týdnů) 150
Selata, prasata na výkrm a prasnice 150

Dávkování
g/1000 kg krmiva
Délka aplikace
Dysenterie/ krvavý průjem 700 g
300-500 g
minimálně 1 týden
bez omezení
Ostatní průjmová onemocnění/coli, klostridie, atd. 700 g
300-500 g
minimálně 1 týden
bez omezení
Stimulace růstu 300-500 g Bez omezení

Shrnutí

Intramineral Zinc Powder je vynikajícím nástrojem pro léčbu průjmových onemocnění prasat. Jeho výhodou je jeho rychlý nástup účinku oproti antibiotikům. Použití Intramineral Zinc Powder vykazuje vyšší účinnost a následný léčebný efekt bez rizika rezistence, než je tomu u antibiotických přípravků. Intramineral Zinc Powder je aplikován v nízkých dávkách, a proto krmná směs doplněná tímto přípravkem nespadá do kategorie medikovaných krmných směsí, jako je tomu u krmných směsí doplněných anorganickými formami zinku . Výhodou aplikační formy powder je jeho jednoduché a systémové použití a následně rychlý efekt. Sypký zinek se jako premix přidává jako jedna z komponent do receptury při výrobě krmných směsí. Možné je i jeho přidání do krmné směsi přímo v podnicích chovu prasat . Intramineral Zinc Powder je již několik let osvědčeným přípravkem proti dyzentérii, coli infekcím a klostridiovým infekcí prasat. Jeho použití jde napříč kategoriemi prasat. Největší využití a ekonomický afekt ale přináší v odchovu a ve výkrmu prasat. Velmi užitečné je jeho nasazení jakožto preventivního nástroje pro optimální fungování střevní sliznice a resorpčních schopností střevních klků. Toto použití přináší zlepšení ekonomických ukazatelů v chovu prasat díky lepší konverzi, zvýšení přírůstků a potírání vlivu patogenních organismů v možném zárodku onemocnění.

Intramineral Zinc Powder je díky své organické /chelátové formě / využitelný až z 95%. To je dáno jeho odolností vůči agresivnímu kyselému prostředí v zažívacím traktu zvířat. Anorganické formy zinku / oxidy, sulfáty/ jsou využitelné pouze z cca 8-10%. Z tohoto důvodu jsou dávky organických forem zinku až o řády nižší a nepředstavují tak riziko pro možnou kontaminaci životního prostředí.

Intramineral Zinc Powder je velmi šetrná, účinná a ekonomicky přijatelná volba pro chovatele prasat v boji proti průjmovým onemocněním.