Intramineral Zinc liquid organicky vázaný tekutý zinek

Intramineral Zinc /zinek v chelátové formě/ je produkt, který byl vyvinut jako prostředek k potírání alimentárních onemocnění prasat. Především k účinné léčbě průjmů bakteriálního původu - tedy dysentérie, coli infekcí, klostridiových infekcí a částečně salmonelóz. Dále je využíván k obnovení resorpčních schopností střevní sliznice, k regeneraci klků po prodělaném onemocnění/i při patogenním působení rota či koronavirů/ a v neposlední řadě k odstranění toxinů, jakožto produktů působení patogenních původců onemocnění. Intramineral Zinc lze dále využívat jako preventivní nástroj k udržení optimálního fungování střevního epitelu, rovnováhy střevní mikroflóry a k stimulaci růstu.

Z výše uvedeného je patrno, že tento výrobek může zásadním způsobem ovlivnit chovatelské výsledky a výraznou měrou tak přispět k vyšší rentabilitě chovu prasat. To vše pak nabývá na důležitosti, uvážíme-li, jak častým typem onemocnění jsou poruchy zažívacího ústrojí prasat v dnešních velkochovech a jaký je podíl nákladovosti chovu prasat na krmivech.

Mechanismus účinku

Výrobek Intramineral Zinc působí synergicky všemi svými složkami. Kromě vlastního působení zinku se na účinku podílí aminokyseliny/lysin, methionin/ a struktura chelátové vazby. Dále elektrolyty a energetická složka. Zinek působí inhibičně na bakterie a zabraňuje jejich uchycení na střevní sliznici. Dále je velmi důležitý pro rychlé vyhojené střevní sliznice. Proto je velmi účinný při potírání dysentérií, coli a klostridiových infekcí, jejichž původci působí na povrchu střevního epitelu. Volné aminokyseliny podporují zpětnou resorpci vody ve střevě. Chelátová vazba se podílí na rychlém odvodu toxinů z těla zvířete. Elektrolyty navracejí střevnímu epitelu schopnost vstřebávání živin.

Použití Intramineral Zinc liquid

Dávkování
g/1000 l vody
Délka aplikace
Dysenterie/ krvavý průjem Start: 500 ml
Následně: 200 ml
14 dní
bez omezení
Coli a klostridiové infekce Start: 500 ml
Následně: 200 ml
14 dní
bez omezení
Salmonelóza Start: 1800 ml
Následně: 500 ml
3 dny
Max. 10 dní
Preventivní a stimulační použití Start: 250 ml
Následně: 150-200 ml
Minimálně 7 dní
Bez omezení

Shrnutí

Intramineral Zinc liquid je vynikajícím nástrojem pro léčbu průjmových onemocnění prasat. Jeho výhodou je takřka okamžitý nástup účinku oproti antibiotikům. Použití Intramineral Zinc vykazuje vyšší účinnost a následný léčebný efekt bez rizika rezistence, než je tomu u ATB přípravků. Intraminera Zinc nemá stanovenu ochrannou lhůtu a proto může být používán i těsně před porážkou. Výhodou aplikační formy liquid je jeho jednoduché a cílené použití a následně rychlý efekt. Dávkuje se do medikátoru nebo přímo do centrální míchačky / v případě technologie tekutého krmení/. Intramineral Zinc je již několik let osvědčeným přípravkem proti dysentérii, coli infekcím a klostridiovým infekcí prasat. Jeho použití jde napříč kategoriemi prasat. Největší využití a ekonomický afekt ale přináší v odchovu a především ve výkrmu prasat. Velmi užitečné je jeho nasazení jakožto preventivního nástroje pro optimální fungování střevní sliznice a resorpčních schopností střevních klků. Toto použití přináší zlepšení ekonomických ukazatelů v chovu prasat díky lepší konverzi, zvýšení přírůstků a potírání vlivu patogenních organismů v možném zárodku onemocnění, nebo v disbalanci střevní mikroflóry.

Intramineral Zinc je díky své organické /chelátové formě / využitelný až z 95%. To je dáno jeho odolností vůči agresivnímu kyselému prostředí v zažívacím traktu zvířat. Anorganické formy zinku / oxidy, sulfáty/ jsou využitelné pouze z cca 8-10%. Z tohoto důvodu jsou dávky organických forem zinku až o řády nižší a nepředstavují tak riziko pro možnou kontaminaci životního prostředí.

Intramineral Zinc liquid je velmi šetrná, účinná a ekonomicky přijatelná volba pro chovatele prasat v boji proti průjmovým onemocněním.