Intra Mineral Selen + Vitamín E

Intra Mineral Selen + Vitamín E představuje nejlépe dosažitelnou kombinaci organického Selenu a Vitamínu E dostupnou na trhu

 • Ve vodě velmi dobře rozpustný a to v celém objemu, nezůstává na povrchu vody, neznečišťuje napájecí systémy
 • Potřebného efektu se dosáhne s mnohem menším množstvím Selenu a vitamínu E než při jiném způsobu aplikace nebo přidáním anorganické formy Selenu
 • Velmi vhodná kombinace antioxidantů, kdy každý prvek má svůj vlastní mechanismus účinku

Funkce Vitaminu E:

 • Zvyšuje účinnost imunitního systému
 • Působí jako antioxidant –přímo inaktivuje volné radikály
 • Pomáhá zachovat celistvou strukturu svalů v trávicím a reprodukčním systému
 • Podílí se na syntéze některých aminokyselin a vitamínu C
 • Má blízký vztah k metabolismu selenu

Funkce Selenu

 • Se-Methionine má5x lepšíabsorbci ve srovnání s anorganickým Se (Seleničitan)
 • Působí jako antioxidant – nepřímo inaktivuje volné radikály přes Glutathionovou peroxidázu (GSH) apůsobí intra celulárně
 • Chrání buňky, které se podílejí na imunitní reakci - lymfocyty, makrofágy a plasma buňky
 • Zvyšuje tvorbu protilátek
 • Stimuluje imunitní odezvu - aktivuje produkci fagocytů
 • Zvyšuje užitkovost a optimalizuje samčí a samičí plodnost
 • Zlepšuje kvalitu masa (nižší ztráty tekutin)

Odpovídající úroveň Vitamínu E a Selenu musí být zajištěna v kritických chvílích, zejména tehdy, když obsah mateřských protilátek klesá a zvířata jsou ohrožována infekcemi. To podtrhuje význam přísunu kvalitního krmení a správnou úroveň lysinu a Vitamínu E + Selenu

V souvislosti s Vitamínem E a Selenem se často hovoří o nemocích, jako jsou

 • Srdeční onemocnění nazývané jako myopathye nebo ruptura aorty, kdy srdeční sval je obzvlášť citlivý na oxidační činidla
 • Žaludeční vředy – stres a nízká hladina vitamínu E
 • Hepatosisdietetica - nekróza nebo odumírání jaterních buněk
 • Svalová nutriční distrofie
 • Reprodukční poruchy

Složení:

Vitamine E (dl-alpha tocopherol) 200 mg/ml
Se-Methionine 200 ug/ml (Se)

Balení: 1 l, 5 l, 10 l