PIGGY LIFT pro záchranu slabých selat

Výživě selat je věnován velký prostor v odborných časopisech, seminářích i konferencích, zabývajících se touto tematikou. Není divu, neboť zdravé, vitální a dobře živené sele je prvním předpokladem pro vynikající chovatelské výsledky jak ve výkrmu, tak v odchovu prasat.

Cílem každého dobrého chovatele je co největší počet odchovaných selat na jednu prasnici. Toho lze docílit tehdy, jestliže chovatel vyvíjí maximální péči o selata, která mají nižší porodní hmotnost než 1000 g, když nepovažuje žádné sele za ztracené. Vždyť jedno uhynulé sele znamená pro chovatele okamžitou ztrátu 800,- až 1.000,- korun, nehledě na náklady, které jsou spojeny s odvozem do kafilerie.

Praktické zkušenosti ukazují, že v každém průměrném vrhu jsou 1, 2 až 3 selata s hmotností 700 – 1000 gramů.

Aby mohla tato selata, která jsou slabá, rychleji vychládají, nemají dostatečně silné sání mleziva a jsou náchylnější k onemocnění, přežít první tři kritické dny, musí jim být ihned po narození podán přípravek s kombinací vhodných doplňkových látek.

Přípravkem, který splňuje tato kriteria je PIGGY LIFT – kompletní nutriční doplněk pro čerstvě narozená selata s hmotností pod 1000 gramů.

Piggy Lift obsahuje kombinaci rostlinných tuků, které jsou rychle a efektivně absorbovány do krve a tkáně, kyselinu mléčnou pro stabilizaci střevní mikroflory, sušené spreyové kolostrum s imunoglobuliny, zajišťující prevenci proti průjmům, řadu vitamínů A, D3 a E a některé další vhodné doplňkové látky.

Piggy Lift se podává okamžitě po narození v dávce 2 až 4 ml na sele na základě vizuálního posouzení ošetřovatele. Účinek Piggy Liftu je okamžitě zjistitelný a viditelný: selata mají mnohem větší šanci na přežití, mortalita se sníží na minimum, selata neumírají hladem.

V konečném výsledku je docíleno vyššího počtu odchovaných selat na prasnici.