ORGANICKÝ SELEN s vitaminem E Pohotově dosažitelná forma selenu podávaná v pitné vodě

Určeno pro hospodářská zvířata

Význam mikroprvku SELEN v kombinaci s vitaminem E je odborníkům z oblasti výživy hospodářských zvířat dostatečně znám. Proto většinou nediskutují o tom, zda SELEN do krmení přidávat či nikoliv, ale především v jaké formě, jakým způsobem, v jakém množství a jaké kategorii hospodářských zvířat.

Přidávání selenu do krmení hospodářských zvířat má jednoznačné opodstatnění. Ve většině evropských zemí a tedy i v České republice je totiž obsah selenu v půdě velmi nízký, nízký je i jeho obsah v rostlinách a následně i v krmivech. Hladinu selenu je proto nutné v současném systému výživy zvířat uměle zvyšovat, neboť jeho přísun je všeobecně nižší, než kolik činí doporučené denní dávky.

Shrneme-li přednosti selenu, má především tyto klíčové funkce:

  • Antioxidační činidlo;
  • Posilování imunity;
  • Vliv na snižování srdečních a vaskulárních onemocnění;
  • Vliv na zlepšení plodnosti;

Uvedené přednosti selenu jsou všeobecně platné pro všechny druhy hospodářských zvířat a jednoduše se z nich dají odvodit další pozitiva, jako např. odolnost vůči chladovému stresu u mláďat, lepší trvanlivost masa, lepší zabarvení masa, lepší přírůstky, nižší konverze.

Převažující formou přidávaného selenu je anorganická forma v podobně seleničitanu sodného.

Přestože je u monogastrů velmi snadno a dobře absorbován, velmi rychle je jeho většina vyloučena močí. Přežvýkavci seleničitan sodný absorbují jen velmi málo.

Z uvedeného vyplývá, že anorganický selen je v těle zadržován jen ve velmi malém množství a jeho tělesná rezerva je velmi malá.

Naproti tomu selen v organické formě se uvolňuje velmi rychle a v organismu se poměrně dobře ukládá. Takto absorbovaný selen vytváří zásoby v těle zvířat a může být přenášen na potomstvo.

Dotace selenu zvířatům se děje několika způsoby:

  1. 1) Přirozený obsah selenu v surovinách rostlinného původu;
  2. 2) Přidávaný selen do premixů pro výrobu krmných směsí;
  3. 3) Formou injekcí;

V prvním jmenovaném případě je obsah selenu nedostatečný, ve druhém je převažující forma anorganická a třetí forma je manuálně náročná, vázaná na přítomnost veterinárního lékaře, včetně vysokých finančních nákladů.

NABÍZÍME čtvrtou možnost, jak účinně přidávat selen zvířatům.

Touto možností je používat ve výživě zvířat přípravek IntraMineral Selen + vitamin E. Přípravek je ve vodě velmi dobře rozpustný, neznečišťuje napájecí systém a pro jeho použití není nutný přepis veterinárního lékaře.

Výrobek se aplikuje v množství 50 – 100 ml do 1000 litrů napájecí vody v závislosti na potřebě, vyplývající z kvality chovu.

Jeho správné použití si zachovává všechny výše uvedené výhody organického selenu, je mnohem efektivnější než běžně přidávaný selen.

Jeho aplikace je velmi jednoduchá (nejlépe prostřednictvím medikátoru), požadovaného efektu dosáhneme s mnohem menším množstvím selenu a vitamínu E, lze aplikovat též do šlichty nebo mokrého krmení.

ZÁVĚR

Selen + vitamín E působí synergicky, jejich účinky co do zajištění zdravé srdeční funkce a tvorby protilátek jsou při vzájemném ovlivnění silnější, než působí-li každá z obou látek samostatně.

IntraMineral Selen + vitamín E patří mezi nejlépe dosažitelnou kombinaci v tekuté podobě. Žádné další produkty nemají takový účinek, stabilitu a konzistenci srovnatelnou s IntraMinerály.

Výrobek je stabilní za normálních okolností, vysoce rozpustný ve vodě a neznečišťuje napájecí systém.