LOSOSOVÝ OLEJ

Lososový olej je vyráběn výhradně z lososa obecného (atlantského), který je chován ve Skotských zálivech v pečlivě kontrolovaných přírodních podmínkách. Olej je získáván z tkání čerstvých lososů originální přírodní metodou, při které nejsou používány vysoké teploty ani žádné nevhodné chemikálie.

Lososový olej je především jedinečným a největším zdrojem OMEGA 3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem. Význam OMEGA 3 spočívá především v tom, že výrazným způsobem snižuje tvorbu hormonu prostaglandinu, který je příčinou embryonální odúmrtě, což se projevuje horším zabřezáváním a nižším počtem narozených mláďat.

(Pro úplnost nutno dodat, že na opačném pólu existují OMEGA 6 mastné kyseliny, které jsou obsaženy v surovinách na bázi sóji, řepky a slunečnice, které naopak hladinu prostaglandinu zvyšují.)

Použití lososového oleje je proto vhodné především ve směsích pro prasnice, kance a selata (prestartér i startér).

Využitím lososového oleje do směsí pro prasnice lze očekávat nižší úhyn embryí a zvýšení počtu narozených selat o 3/4 selete za rok.

U kanců má lososový olej vliv na zvýšení produkce spermií, jejich velikost a zvýšení jejich pohyblivosti.

Ve směsích pro selata zajišťuje lososový olej především dlouhodobé zvýšení imunity (bez použití veterinárních přípravků) a ochranu před chorobami z vnějšího prostředí.

Lososový olej lze dávkovat samozřejmě do směsí pro jakoukoliv kategorii prasat, efekt je vždy pozitivní – nefunguje jako všelék, ale jako prevence proti mnoha onemocněním. Prokazatelný efekt lepšího růstu prasat je zřejmě spojen hlavně s lepším zdravotním stavem a imunitou. Dalším efektem je lepší zmasilost a nižší podíl tuku u vykrmovaných prasat.

Lososový olej se ve všech případech dávkuje v rozmezí 1 – 2 % obsahu veškerých surovin a lze jej kombinovat s dalšími druhy rostlinných i živočišných tuků.

Typické složení mastných kyselin v lososovém oleji je následující:

  • Nasycené kyseliny 20,5 % - z toho 13,5 % kyselina palmitová
  • Jednoduše nasycené kyseliny 46,5 %
  • n-6 vícenásobně nasycené kyseliny 6 %
  • volné mastné kyseliny < 4,5 %
  • peroxidové číslo < 10